בוחן

ערבוב והגרלת שאלות

אחד היתרונות המשמעותיים של בוחן ממוחשב הוא שניתן ליצור גרסאות רבות ושונות של אותו הטופס (מה שנקרא במבחנים על נייר 'טורים') בקלות וביעילות מבלי לסבך את תהליך הבדיקה של הבחינה (אפילו אם לא כולה נבדקת אוטומטית). ניתן לייצר טפסים שונים באמצעות ערבוב של השאלות, הגרלה של שאלות, או שניהם גם יחד. מדריך זה יציג את הדרך להפעיל כל אחת מהאפשרויות, וכן הגדרות מתקדמות נוספות שקשורות לארגון של בחינה עם מרכיב אקראי.

במדריך זה:
הסבר כללי

בעת בניית טופס הבחינה ניתן לבצע שתי פעולות בסיסיות עם מרכיב אקראי - ערבוב או הגרלה. לפני שנידרש לשאלה כיצד מערבבים או מגרילים שאלות, חשוב ליישר קו לגבי המשמעות של המונחים הללו:

ערבוב - כל הסטודנטים מקבלים את אותן השאלות אבל בסדר שונה. הסטודנטים מקבלים את אותה שאלה במקום שונה בטופס.
הגרלה - סטודנטים שונים מקבלים שאלות שונות. כל סטודנט מקבל מספר זהה של שאלות אבל השאלות אינן בהכרח זהות.

בנוסף צריך להכיר את המקטע (section) - מקבץ שאלות בתוך טופס הבחינה, אשר נוצר ע"י הוספת כותרת חדשה (ראה את הפרק על הוספת שאלות לבוחן).

ניתן להפעיל את שתי האפשרויות יחד, וגם לתחום את השימוש בהם לחלקים שונים בבוחן. למשל, ניתן ליצור בוחן שחלקו הראשון זהה לכל הסטודנטים, החלק השני מכיל את אותן שאלות לכל הסטודנטים אבל בסדר שונה (רק מעורבב), החלק השלישי מכיל שאלות שונות לכל סטודנט (רק הגרלה), והחלק הרביעי מכיל שאלות שונות שגם מופיעות בסדר שונה (ערבוב והגרלה).

ערבוב שאלות

ערבוב השאלות בבחינה יכול להתבצע בכמה רמות (שימו לב שאין מדובר כאן בערבוב מסיחים/אפשרויות בתוך השאלה שנידון בנפרד בפרק על כתיבת שאלה):

ערבוב שאלות בתוך מקטע - השאלות שמהוות חלק מאותו מקטע (אקראיות או קבועות) יוצגו בסדר שונה לכל סטודנט, אבל כולן יוצגו באותו איזור בבחינה. אם הבחינה כולה בנויה ממקטע אחד (ברירת המחדל) אז השאלות יתערבבו על פני כל טופס הבחינה.
ערבוב מקטעים בתוך הבוחן - ניתן לשמור את השאלות (אקראיות או קבועות) בסדר זהה בתוך המקטע, ורק לערבב את המקטעים. כל סטודנט יקבל אותם בסדר שונה.

בנוסף, ישנה אפשרות הנקראת שרשור שאלות, המאפשרת לבטל את הערבוב באופן נקודתי, אם שתי שאלות (או יותר) צריכות להופיע תמיד יחד בסדר מסוים. עוד על כך בחלק להלן.

כל הגדרת ערבוב שמפעילים פועלת על כל הרמות שמתחתיה. אין אפשרות פשוטה, למשל, לערבב רק חלק מהמקטעים בבחינה, או חלק מהשאלות במקטע (למעט מה שניתן להשיג באמצעות שרשור שאלות). את הרמות השונות של הערבוב אפשר לשלב. למשל, ניתן ליצור מקטע של שאלות בסדר קבוע ואחריו מקטע של שאלות מעורבבות, ולערבב בין שני המקטעים האלה בבחינה עצמה.

ערבוב שאלות בתוך מקטע מתבצע פשוט ע"י סימון של האפשרות הזו בדף עריכת השאלות בבוחן בתחילת כל מקטע (מעל לחלוניות הניקוד של השאלות):


את ערבוב המקטעים ניתן להפעיל מדף הגדרות הבוחן, בחלק סידור השאלות בבוחן (יש ללחוץ על "הגדרות נוספות" בשביל להציג את האפשרויות הנ"ל):


הגרלת שאלה אקראית

כזכור, כל בוחן במוּדל מורכב משתי סביבות: מאגר השאלות והפעילות בוחן, שמהווה את טופס הבחינה בפועל. הגרלת שאלות, בניגוד לערבוב, מצריכה הכנה מוקדמת במאגר השאלות, מעבר להגדרה המתאימה בטופס.

כדי להגריל שאלות, חייבים ליצור קטגוריה שממנה השאלות יוגרלו (כפי שמוסבר בפרק על יצירת קטגוריות). אפשר להגריל שאלה אחת או יותר מקטגוריה (עד למספר השאלות שיש בה). מוודל לעולם לא יגריל את אותה שאלה פעמיים מתוך הקטגוריה, ואם לא יהיו מספיק שאלות (כלומר ננסה למשל להגריל 6 שאלות מתוך קטגוריה עם 4 שאלות) הוא יציג הודעת שגיאה. ישנן מעט שאלות מיוחדות בעלות מנגנון הגרלה פנימי אשר בהן אין צורך ליצור קטגוריה עם השאלות ולהגדיר את ההגרלה בתוך הטופס, יוצרים רק שאלה אחת וההגרלה כבר מוגדרת בתוך השאלה - לא נעסוק בהן כאן.

בתוך קטגוריה המיועדת להגרלת שאלות נשים אך ורק שאלות נרדפות, כלומר שאלות שהן שקולות מבחינת הקושי והמשקל שלהן בבחינה, ואם אפשר גם עוסקות באותו עניין בחומר. זה חשוב לא רק מבחינה טכנית, אלא גם כדי לקבל בסופו של דבר בחינה הוגנת שבה כל טפסי הבחינה שיווצרו שקולים זה לזה, ואין טופס אחד שקשה הרבה יותר מרעהו.

לאחר שיש לנו קטגוריות עם שאלות נרדפות, ניתן לשלב אותן בטופס הבחינה דרך עמוד עריכת השאלות בבוחן, בלחיצה על תפריט הוספה כמו בהוספת שאלה קבועה, ובחירה באפשרות שאלה אקראית מקטגוריה:

בתפריט שיפתח נבחר מאיזו קטגוריה להגריל את השאלות, וכמה שאלות להגריל. נוכל גם לבחור להגריל ממספר קטגוריות יחד, אם כולן (ורק הן) מקובצות תחת קטגורית אב אחת משותפת, ע"י בחירה בקטגוריה האב וסימון האפשרות הצגת שאלות גם מתת-קטגוריות:


נשים לב שאחרי בחירה בקטגוריה מסוימת מוצגת לנו למטה רשימת השאלות שמהן יוגרלו השאלות האקראיות. לחיצה על הכפתור הוספת שאלות אקראיות (מקטגוריה) תוסיף לנו את השאלות לטופס הבחינה.

נוכל לראות שבמקום שם השאלה מופיע שם הקטגוריה שממנה מוגרלת השאלה לאותו מיקום בטופס, ושסמל השאלה הוא קוביה (ולא סמל המעיד על סוג שאלה מסוים):


לחיצה על זכוכית המגדלת תבחר שאלה באקראי מתוך השאלות המוגרלות למיקום זה, ותציג לנו אותה בתצוגה מקדימה.

הגדרות מתקדמות
שרשור שאלות

בנוסף לערבוב וההגרלה כפי שהוצגו לעיל, ניתן ליישם עוד מספר אפשרויות מתקדמות יותר, אם עולה הצורך בהן. הראשונה בהן היא האפשרות לשרשור שאלות. אם אנו מעוניינים לערבב את כל השאלות בבחינה, למעט מקבץ של שאלות שאינו מהווה מקטע בפני עצמו. נניח, אם יש לנו מקבץ שאלות קשורות שצריכות להופיע בסדר קבוע, אבל אנו מעוניינים שמיקום המקבץ הזה יהיה שונה בכל בחינה, ומסיבה כלשהי אנו לא מעוניינים להפוך את המקבץ למקטע בפני עצמו.

כדי להבטיח שהשאלות במקבץ יופיעו יחד עלינו לשרשר אותם. הדרך לעשות זאת היא ללחוץ על הכפתור בחירת מספר שאלות בדף עריכת השאלות בבוחן, ואז לסמן ב-V את כל השאלות שצריכות להשתרשר, למעט הראשונה בשרשרת. וללחוץ על הכפתור Chain selected. ליד כל השאלות המשורשרות יפיע סמליל של שרשרת, שאומר שהן תמיד יופיעו אחרי השאלה שמעליהן, ללא תלות בערבוב השאלות.

את השאלה הראשונה במקטע לא ניתן לשרשר לשאלה שבאה לפניה במקטע הקודם. אם בכל זאת מסמנים את השאלה הראשונה במקטע בסימן השרשור אז היא פשוט תופיע תמיד ראשונה במקטע, ללא קשר לערבול השאלות באותו מקטע. אפשרות זו שימושית במיוחד אם מעוניינים שמידע מסוים כמו הנחיות למקטע כולו יופיע תמיד בתחילת המקטע.

כדי לבטל שרשור של שאלות נחזור על הצעדים לעיל, ונלחץ על הכפתור Unchain selected.תגיות

אפשרות מתקדמת נוספת היא שימוש בתגיות השאלות לשם הגרלה אקראית של שאלות. אם נניח שיש לנו כמה שאלות בתוך אותה קטגוריה, חלקן סימנו בתגית "קשה" וחלקן בתגית "קל":


נוכל לוודא שמתוך הקטגוריה תוגרל תמיד שאלה אחת קשה ושתיים קלות, ע"י בחירה של התגית (או התגיות הרצויות) בחלון ההוספה של שאלה אקראית. שימוש בתגיות מאפשר לנו להגריל שאלות באופן גמיש יותר, כיוון שכבר אין צורך לשים את בקטגוריה נפרדת כל קבוצת שאלות לפי שאלה אקראית בבוחן ספציפי, אלא ניתן להגריל מתוך קטגוריה האב (כולל תתי הקטגוריות) ובכל פעם לסמן תגיות אחרות להגרלה:שאלות Gang

אם יש לכם כמה קטגוריות של שאלות אקראיות המשמשות בבוחן אחד, ואתם מעוניינים שההגרלה מקטגוריות שונות תהיה מתואמת, כלומר, שיחד עם שאלה מסוימת מקטגוריה א' תוגרל תמיד שאלה מסוימת (ולא אקראית) מקטגוריה ב', תוכלו לבצע זאת ע"י שימוש ב-gang. במצב כזה, הבוחן אינו מגריל X שאלות באופן אקראי ובלתי תלוי, אלא סט מוכן של X שאלות מתוך מבחר סטים. תוכלו לקרוא על אפשרות זו עוד במדריך הייעודי.

היישום של gang בשאלות מורכב יותר מאשר יתר האפשרויות לעיל, ואם אינכם מכירים את את השיטה הזו מומלץ להתייעץ אם עוזר הוראה מקוונת האם היא אכן נדרשת במקרה שלכם. בד"כ ישנה אפשרות פשוטה יותר.