מטלה

בדיקת מקוריות

רכיב בדיקת המקוריות (Originality) מסייע לזהות משפטים ופסקאות שאינם מקוריים אשר מופיעים בעבודות שהוגשו ע"י סטודנטים, כלומר, קטעים שצוטטו או הועתקו ממקור אחר. הפעלת הרכיב תביא לקבלת מסמך PDF (דו"ח מקוריות) שבו מסומנים המשפטים הבלתי-מקוריים לצד אזכור המקור שממנו הועתקו. הדו"ח גם מציין את אחוז הפסקאות/המשפטים המקוריים במסמך.

שלבי התהליך:


הפעלת הרכיב

שימו לב! הפעלת הרכיב חייבת להתבצע לפני שהסטודנטים מגישים את עבודותיהם, לא ניתן להפעילו בדיעבד.

הפעלת הרכיב מתבצעת מדף הגדרות המטלה. בחלק רכיב דרוג מקוריות מסמכים בעברית - גילוי העתקות יש לשנות ל"כן" את התיבה ליד הפעלת Originality:


החל מרגע הפעלת הרכיב כל מטלה שתוגש בפורמט PDF, DOCX, DOC או כטקסט מקוון תשלח לבדיקת מקוריות מול מאגר העבודות של חברת Originality ומנוע החיפוש של Google.

שימו לב! הרכיב אינו בודק קבצים שנסרקו, אלא רק טקסט מוקלד.


הצהרת הסטודנט

עם הפעלת הרכיב מוצגת לכל סטודנט שמבקש להגיש את המטלה בקשה לאשר את הסכמתו לשליחת העבודה לבדיקת מקוריות. ללא אישור בקשה זו לא ניתן להגיש את המטלה:דוח מקוריות

לאחר כמה שעות מרגע הגשת המטלה (עד 48 שעות) יופק דוח מקוריות עבור ההגשה. את הדוחות ניתן לראות בטבלת ההגשות של המטלה. בעמודה קבצי הגשה מתחת לכל קובץ או טקסט שהוגש מופיע אחוז המקוריות, ולידו סמליל של קובץ PDF אשר יפתח את דוח המקוריות המלא:פתיחה של דוח המקוריות תציג את הקטעים שנמצאו להם מקורות במקומות אחרים:


טקסט מקורי מוצג באפור. טקסט מועתק מוצג בצבע אחר ובצד רשום מהו המקור. המקור יכול להיות דף אינטרנט או עבודה שהוגשה ע"י סטודנט אחר בקורס כלשהו, או אפילו בקורס הזה ובמענה למטלה זו.

כדאי לדעת! דוח מקוריות יכול להעלות חשד בנוגע להעתקה בין שני סטודנטים באותו הקורס, אך לא ניתן לקבוע לפיו מי העתיק ממי. תמיד העבודה הראשונה שתוגש תופיע כמקור של העבודה השניה.