תאור הקורס: רפואה נרטיבית

משחר האנושות ועד היום, היכולת לספר סיפור היוותה מרכיב משמעותי ביצירת קשרים חברתיים בין בני אדם. בקשר הטיפולי על כל גווניו, עבודה עם סיפורי-מטופלים היא כלי חיוני ליצירת יחסי-אמון וביסוס ההיענות לתכנית הטיפול. אל מול ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיות הרפואיות, הגישה הנרטיבית מדגישה, כי יכולתנו להבין את המחלה הינה בלתי-נפרדת מיכולתנו להבין את האדם עם המחלה. משום כך, הרפואה הנרטיבית מעמידה במרכז את סיפור החולי של המטופל/ת, וזאת גם אחרי שניתן לייצג את סיפור החולי האישי כסיפור רפואי (לדוגמה ע"י מתן האבחנה, פירוט ההנחיות לטיפול וכד'). חזונה של הגישה הנרטיבית הוא להחזיר את האדם הסובל למקומו המרכזי במפגש הקליני באמצעות דיאלוג ויצירה משותפת של סיפורי חולי וסיפורי טיפול. קורסים "נרטיביים" מתקיימים בכל בתי החולים האוניברסיטאיים בעולם המערבי. הם מקנים לאנשי מקצועות הבריאות מיומנויות שמעמיקות את יכולתם/ן "לקרוא" את סיפור המטופל/ת ולתווך עבורו/ה את "סיפור הטיפול הרפואי", בשפה שהולמת את סיפור החולי, כלומר בשפה שהמטופל/ת המסוימת הזאת תוכל להבין, להפנים ולקבל.
הקורס יחשוף את המשתתפים לתפישת הנרטיב כמסגרת תאורטית עקבית, שבאמצעותה רופאים/ות יכולים/ות לחשוב על כל רבדי הטיפול הרפואי, הכוללים גם התבוננות ביקורתית בערכים ובאמונות שלהם/ן עצמם,ן שלעתים קרובות מתנים את פעולותינו. יחד עם זאת, העבודה בסדנאות – כולל בסדנאות און ליין – היא פרקטית. מטרתנו "לטעום" ולתרגל מיומנויות נרטיביות, כגון קשב ועמדה ניטרלית כלפי סיפורים. נעשה זאת על ידי התבוננות מודעת בייצוגי הסיפור "שלנו", בשיחות מובנות, בראיונות ובקבוצות קטנות, ובאווירה שמזמינה את הרחבת והעשרת סיפורו של האדם שלפנינו.
מטרות ואופן הלימוד:
מלבד הרצאת פתיחה קצרה (ראו את המצגת באתר הקורס), המפגשים יתקיימו בצורת סדנאות, שבהן נתרגל באופן פעיל "טעימות" מתוך ארגז הכלים של הגישה הנרטיבית ברפואה. תינתן לכם,ן ההזדמנות לפתח את רגישותכם,ן לשימוש בשפה במגוון סוגי שיח, להיפגש עם תכנים רגשיים הקשורים לעולם הטיפול, ולהבין לעומקם את המושגים "רפלקטיביות", "הרגלי רפלקציה" ו"ביקורת לא שיפוטית". במפגשים נתנסה בכתיבה נרטיבית ספונטנית (כ10 דקות) ו"קריאה צמודה" של סיפורים. נלמד לתת משוב יעיל ולא שיפוטי לסיפורים של אחרים ונתאמן בהבדלים בין הסיפור "שלי" לסיפור של "האחר". מהמפגש הרביעי נקיים ראיונות נרטיביים מסוגים שונים, במטרה ליישם את הטכניקות שלמדנו במפגשים הקודמים בשיחות דומות לשיחה "טבעית". לאורך כל הסדנאות, ניעזר במומחיותה של המנחה-הרופאה כדי לחבר את הכלים הנרטיביים לעולם המעשה.

כחלק מההתכוונות של כולנו, אנא תנו שימת לב מלאה לפרטים הבאים:

1. הקורס מתקיים און-ליין באמצעות פלטפורמת זום ZOOM.
אנא, אם הכניסה והשימוש בזום אינו מוכר וטבעי לכם, התנסו בחיבור לאפליקציה מבעוד מועד.

אנא הגיעו למפגש כשאתם יודעים להתחבר בקלות, לאחר שווידאתם שאתם שומעים ורואים היטב, ויודעים גם להפעיל את המצלמה והמיקרופון.
למפגש הראשון, אנא היכנסו כרבע שעה לפני הזמן כדי שנוכל להתחבר בנחת.

2. חשוב לנו שהמיכל הלימודי יהיה נעים ומטיב, שיהיה לכם נוח לשמוע, לראות וללמוד.
לכן, אנו ממליצות מאוד להתחבר דרך מחשב עם חיבור אינטרנט יציב שיאפשר למידה משמעותית ונוחה. שימו לב: חיבור דרך הטלפון מקטין את המסך ומצמצם את חווית הנוכחות וההשתתפות.

אנא עשו זאת רק אם אין לכם אפשרות אחרת.