מטרת הקורס לחזק את יכולותיהם/ן של הסטודנטים/ות לשלב ספרות מקור בעבודתם/ן.
עיקרו קריאה ותרגום של טקסטים הכתובים בסינית (קלאסית או מודרנית), ומהלכו ייקבע בהתאם לצרכי התלמידים הרשומים.