נגישות וזכות להפיק פירות ממשאבי הקרקע הציבורית הן מרכיב חברתי/כלכלי מרכזי של חלוקת העושר. מדיניות הקצאת, חכירת ורכישת קרקע ציבורית ("מקרקעי ציבור" כהגדרתם בחוק) כמו גם הקצאת זכויות לשימוש בקרקע, הייתה ועודנה כלי מרכזי לקידום יעדים חברתיים/כלכליים ואחרים. קורס זה מקנה כלים להבנת השילוב של פעולות ממלכתיות הקשורות לחלוקת העושר, הקצאת זכויות קניין פרטי בקרקע ציבורית והשבחת קרקע בפעולות התכנון. במהלך הקורס יינתן מבוא היסטורי תמציתי לתולדות נושאי התכנון הפיזי והקרקע הציבורית ("אדמות מדינה") בדגש על ארץ ישראל, מהתקופה העות'מאנית, דרך המנדט, הקמת המדינה ועד לימינו. בהמשך יבוצע ניתוח מדיניות הממשלה להקצאת קרקעות ציבוריות, השבחתן בפעולות תכנון ומתן זכויות שימוש פרטי בקרקע ככלי לקידום מטרות ויעדים חברתיים, תוך ניתוח של התמורות בתורת התכנון והמקרקעין בישראל, בדגש על רפורמות המתבצעות בתחומים אלה בעשור האחרון. לקראת סיום הקורס ייערך ניתוח פרטני של שנים/שלושה מקרי בוחן בתחום התכנון והמקרקעין.