ברוכים הבאים תלמידי שנה א
בבוחן קצר זה תתרגלו את הפעולות הבסיסיות להתמצאות בספרייה.
את הבוחן יש לפתור לאחר שעברתם הדרכת ספרייה מרחוק (בזום).
מועדי ההדרכות לכל חוג נשלחו אליכם במייל ומופיעים גם כאן ב- moodle.

בתשובות יש להתייחס לספריית חקלאות בלבד.
המדרכים הקצרים שמוצמדים לשאלות יסייעו בפתרונן.
לשאלות וסיוע ניתן לפנות לחמדת וולף בספרייה, במייל: hemdatw@savion.huji.ac.il
או בטלפון: 08-9489934.

הדרכת הספרייה והבוחן מהווים חלק מחובות הסטודנט בשנה א'.