מהו השוק החופשי ומה תפקידו בדמוקרטיה? בקורס נבחן פרקים נבחרים מן ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית מחד והתנועה האמריקאית להגבלים עסקיים (antitrust) מאידך, מסוף המאה ה-19 ועד היום. בין היתר, נדון במהפכה השולית, הכלכלנים המוסדיים בארה"ב, חוק שרמן והקמת הFTC, שאלת איגודי העובדים, ואסכולת שיקגו הניאוליברלית. כמו כן, נדון בסוגיה העכשווית של תעשיית ההיי-טק והאתגר שהיא מציבה לתחרות החופשית.