מבין המקורות העומדים לרשות מי שמבקש לחקור את תולדות עם ישראל, ספרות השאלות ותשובות הנדפסת היא אולי הזמינה, המגוונת והעשירה ביותר. מאות קובצי שאלות ותשובות שנכתבו ע"י חכמי האימפריה העות'מאנית במאות הט"ז-הי"ט כוללים חומר רב על האירגון הקהלי ודרכי הפעולה של מוסדות הקהל, ענייני מיסוי, יחסים עם החברה הסובבת, תחומי עיסוק, חיי היומיום, שפע עדויות על היחסים בתוך המשפחה ואף עדויות על הלשונות הדבורות בפי יהודים. כמה מן הנושאים הללו נדונים כמעט אך ורק בסוגה תורנית חשובה זו, המביאה גם קולות שאינם מתועדים במסמכי המדינה או הקהילה. הקורס מאורגן ע"פ נושאים, ואת השאלות שבחרתי נקרא יחד בשיעורים.

The responsa literature is one of the most fascinatingly rich sources for studying Jewish history. One of its advantages is its accessibility. Hundreds of volumes authored by Ottoman-Jewish rabbis in Hebrew in rashi/sephardi script include information regarding communal life, officeholders and institutions, taxes, social tensions, various economic matters, family life, and culture. These ‘Jewish Questions’ often bring voices from below, and allow up to reconstruct history from the bottom up.