זהו סמינר BA שמיועד בעיקר לתלמידי ותלמידות מדע המדינה ופכ"מ. הסמינר יהיה פעיל, ואנו מצפים להשתתפות גם במחקרים קצרצרים ובכתה בדיונים, בעקבות קריאת החומרים לשעור.