מטרת הקורס היא להציג מגוון בעיות סביבתיות קונקרטיות בישראל בהם נדרשים פתרונות מדעיים. הקורס יאפשר לסטודנטים/ות מגע בלתי אמצעי עם הבעיות הסביבתיות הבוערות בישראל, ומיועד לייצר מוטיבציה אצל הסטודנטים/ות להמשיך ללמוד ולחקור בעיות סביבה, ולכן יושם דגש את בעיות סביבתיות ופתרונות מדעיים לבעיות אלו. הקורס מכיל סיור בן שלושה ימים (יום בנגב ויומיים במישור החוף) בהם יוצגו מגוון נושאים שישתנו בהתאם לבעיות הבוערות בשטח. לדוגמא: הסיור השנה לנגב היה אמור להכיל סיור בנאות חובב ומפגש עם היחידה הסביבתית של המועצה המפקחת על הזיהום במפעלים, מפגש עם מדענים/יות מרשות שמורות הטבע החוקרים/ות את הזיהום בנחל אשלים ואת האופנים המדעיים בהם מטפלים בזיהום, וכן סיור לתחנת האנרגיה הסולארית באשלים.