Moodle guides (in Hebrew)

EXAM moodle

סביבת הבחינות EXAM moodle היא סביבה מאובטחת לקיום בחינות ממוחשבות. על אף הדמיון לסביבת מוּדל הרגילה, בסביבה זו לא ניתן להוסיף שום משאב או פעילות מלבד "בוחן", וגם הגדרות הבוחן מעט שונות. הסביבה מיועדת לקיום בחינות סינכרוניות בלבד (בחינות שבהן כל הסטודנטים מתחילים את הבחינה באותה שעה או לפחות באותו יום). במדריך זה נסקור בקצרה את ההבדלים המרכזיים, ונדגיש את הדברים שאליהם יש לשים לב בעת שיוצרים מבחן בסביבה זו.

במדריך זה:
הגדרת הבוחן

יצירת בוחן ובניית התוכן שלו (עריכת השאלות) הינה זהה לאופן שבו הדבר מתבצע במוּדל הרגיל. החלק העיקרי שיש לשים לב לשינויים בו הוא הגדרות הבוחן. דף ההגדרות בסביבת הבחינות שונה בכמה אופנים:

תזמון

Opening time - קובע את זמן תחילת הבחינה, לפני מועד זה לא ניתן להיכנס לבחינה ואפילו לא לראות את ההוראות שלה. כברירת מחדל ניתן להתחיל את הבחינה עד 15 דק' מרגע שנפתחה. ניתן לשנות הגדרה זו באפשרות Start delay, להלן.

כדאי לדעת! משתמש שהתחבר והתחיל את הבחינה בזמן, אבל החיבור התנתק לו, יוכל לחזור אל הבחינה ולהמשיך היכן שהפסיק. עם זאת, את הזמן שבו לא היה מחובר הוא יאבד מתוך הזמן המוקצב לו לסיום הבחינה לפי הגבלת הזמן.

הגבלת זמן - משך הבחינה. נמדד לכל סטודנט מהרגע שבו התחיל את הבחינה בפועל. אם קבענו זמן זה לשעתיים, בחינה התחילה בשעה 9:00, תסתיים לכל המאוחר בשעה 11:15, כאשר אחרון המאחרים יהיה חייב להגיש את בחינתו.

לחיצה על "הגדרות נוספות..." תציג לנו שתי אפשרויות מתקדמות יותר:

Start delay - קובע כמה זמן אחרי הפתיחה עוד מותר להתחיל במבחן. אם המבחן מתחיל ב-9:00, וקבענו את האפשרות הזו ל-30 דקות, אז כל סטודנט שינסה להתחיל את המבחן לאחר 9:30 לא יוכל לעשות זאת.

Closing time - קובע מתי המבחן מסתיים לכל הסטודנטים, ללא קשר להגבלת הזמן. אם קבענו זמן זה ל-11:00 עבור בחינה שהתחילה ב-9:00, אז גם סטודנטים שהתחילו את הבחינה מאוחר יותר (במסגרת האיחור המותר), יאלצו לסיים את בחינתם בשעה 11:00. ככלל, אין צורך לקבוע גם זמן סגירה וגם הגבלת זמן, אבל אם שני הם מוגדרים, זמן סגירת המבחן חייב מוקדם יותר מהזמן המאוחר ביותר בו ניתן לסיים את הבחינה לפי הגבלת הזמן (פתיחה + איחור + הגבלה).

שימו לב! תוספות זמן מאושרות מעודכנות באופן אוטומטי לסטודנטים הזכאים, מעבר להגבלת הזמן של הבחינה. אין צורך להגדיר שום דבר מיוחד בנושא זה. הדבר נכון בין אם הבחינה מוגדרת עם הגבלת זמן או עם זמן סגירה של הבוחן.הגדרות סקירת בחינה ממוחשבת

ככלל, טפסי וציוני הבחינה אנם זמינים לסטודנטים באופן אוטומטי, יש לשנות את ההגדרה שחרור ציוני הבחינה לסטודנטים ל-"כן" בשביל שהסטודנטים יוכלו לצפות בטופס שהגישו ובציון שקיבלו. הצפיה בטופס שנבדק אינה מתבצעת דרך אותו הקישור של אתר הבחינות, אלא דרך הקישור https://exam2.cs.huji.ac.il/review, המופיע בצידו השמאלי התחתון של דף ההתחברות למערכת הבחנים:הגבלות נוספות על נסיון המענה

הגבלות אלה נועדו לספק שכבה נוספת של אבטחה לבחינה, כאשר היא מתנהלת באופן מפוקח בכיתת מחשבים. כאשר הבחינה מתנהלת מהבית אין בהן טעם, וחשוב שלא לשנות אותן מברירת המחדל המופיעה להלן, בשביל למנוע תקלות בזמן הבחינה:

Require password - אין צורך לקבוע סיסמה. השימוש היחידי הרלוונטי לבחינה מהבית הוא אם רוצים לאפשר לכל התלמידים להצליח להתחבר למערכת ולראות שהבחינה מופיעה להם (רק דף ההנחיות) ורק כאשר כולם מחוברים לתת את הסיסמה לכולם כדי שיתחילו את הבחינה בפועל.

Require subnets - בבחינה המבוצעת מהבית חשוב להשאיר שדה זה ריק, ללא בחירה שום רשת.

אבטחת דפדפן - יש לבחור באפשרות "ללא".


שימו לב! כאשר סיימנו להגדיר את הבחינה לשביעות רצוננו, חשוב לסמן ב-V את האפשרות בחינה פעילה המופיעה בחלק העליון של דף ההגדרות תחת הנושא הגדרות בחינה ממוחשבת. ללא סימון זה אף סטודנט לא יוכל לגשת לבחינה.

הגדרת שאלות לבחירה

אחת האפשרויות הייחודיות לסביבת הבחינות היא היכולת לקבוע מספר שאלות שחובה לענות עליהן, שהינו קטן ממספר השאלות הכולל בבוחן. למשל, ניתן ליצור בוחן עם 22 שאלות שמתוכן חובה לענות רק על 20. במקרה שנענו יותר ממספר השאלות הדרושות, ניתן לבחור האם השאלות הטובות או הראשונות מתוך אלה שנענו הן אלה שיחושבו לציון הבחינה.

כדי ליישם אפשרות זו, יש להיכנס לדף עריכת השאלות בבוחן, ומעל רשימת השאלות ללחוץ על סימן העפרון () ליד המילים Keep the highest או מספר שאלות לניקוד. לחיצה על העפרון תפתח חלונית קטנה שבה נוכל להכניס מספר ולהקיש על Enter לשמירה. האפשרות הראשונה תחשב את הניקוד מתוך השאלות עם הניקוד הגבוה ביותר ואילו האפשרות השניה תקח את את השאלות הראשונות.


כדאי לדעת! ניתן ליישם את האפשרות הזו על כל חלק בבחינה בנפרד, ע"י הוספה של כותרות (אפילו ריקות) בין עמודים בבחינה. באופן כזה ניתן לקבוע חלקים בבחינה שבהם חובה לענות על כל השאלות, וחלקים אחרים שבהם יש בחירה.

כאשר מדובר על "מבחן בית" מומלץ מאד להקל על הסטודנטים את הגישה למבחן ע"י הוספת קישור לאתר הבחינות באתר הקורס הרגיל. הקישור, על אף שהוא זהה תמיד (https://exam2.cs.huji.ac.il) יוביל את הסטודנטים ישירות אל הבוחן (לאחר הזדהות). עדיף להנחות את הסטודנטים לגשת לבוחן דרך הקישור הזה, ולא לשלוח להם קישור לסביבת הבחינות בנפרד.

הוספת הקישור באתר הקורס הרגיל מתבצעת באופן הבא:

  1. באתר הקורס הרגיל שלכם לחצו על הפעלת עריכה
  2. לחצו על הוספת משאב או פעילות
  3. בחרו בקישור לאתר אינטרנט
  4. תנו שם לקישור ("בחינת אמצע", "בחינת בית מסכמת" וכד')
  5. הזינו כתובת אינטרנט חיצונית: https://exam2.cs.huji.ac.il
  6. תחת תצוגה חזותית בחרו את אופן התצוגה "חלון חדש"
  7. שמרו את השינויים שביצעתם (בתחתית המסך).

הקישור התוסף בהצלחה, לחיצה עליו תעביר את הסטודנטים ישירות לבחינה - בתנאי שהיא זמינה.


כדאי לדעת! סביבת הבחינות אינה מתנהגת כמו סביבת מוּדל רגילה. סטודנט אשר נכנס לסביבה זו אינו רואה רשימת קורסים, ואינו בוחר לאיזו פעילות להיכנס - הוא מנותב ישירות לבחינה שהוא אמור לעשות כרגע, ואם אין אחת כזו הוא מקבל הודעה על כך שאין לו בחינות לבצע עכשיו. במידה שיש לו שתי בחינות זמינות - תיפתח חלונית המאפשרת לבחור לאיזה מבין המבחנים ברצונו להכנס.

יבוא ציונים מ-EXAM למוּדל הרגיל

ניתן ליבא את כל ציוני הבחינה באופן אוטומטי מתוך סביבת הבחינות אל אתר הקורס הרגיל. כדי לעשות זאת ניגש לגליון הציונים באתר הקורס במוּדל ( בלוק ניהול > הגדרות חישוב ציונים), ושם נבחר בלשונית יבוא, ותחתיה בלשונית EXAM moodle. נבחר את הבחנים שאת הציונים שלהם אנחנו מעוניינים ליבא, ונלחץ על יבא ציונים:


כל בוחן שנייבא יהפוך ל"פריט ציון ידני" באתר הקורס, ונוכל לזהות אותו ע"י סימון של כוכב () ליד שמו.


צריכים עזרה? לתמיכה יש לפנות למתאמי Moodle.

בהצלחה!