מדריכי מוּדל בעברית

תקשורת עם הסטודנטים במהלך המבחן

כדי לאפשר תקשורת בין המרצה לסטודנטים במהלך בחינות המבוצעות מהבית, ללא צורך לפתוח ערוץ בזום לטובת הענין, פותחו שלושה רכיבים נוספים. הראשון הוא משבצת ההודעות, המאפשרת לשלוח הודעות לכלל הסטודנטים, השני הוא משבצת צ'אט עם הנבחן, שרק הנבחן וסגל ההוראה בקורס רואים, וכך הוא יכול לשלוח שאלות על הבחינה באופן פרטי, והשלישי הוא אפשרות להודיע הודעה על שאלה מסוימת ישירות, אם יש איתה בעיה.

הפעלה ותפעול בזמן הבחינה

הפעלת האפשרות לצ'אט מתבצעת מהחלק הגדרות בחינה ממוחשבת בדף הגדרות הבוחן:

אצל סגל ההוראה בקורס יופיעו כל הודעות והצ'אטים מרוכזים בדף אחד שהגישה אליו היא מבלוק הניהול תחת הודעות/צ'אטים, והוא יוכל לפרסם הודעות 1 ולענות לכל סטודנט בנפרד 2. בנוסף, ניתן לראות את נסיון המענה של הסטודנט באופן מיידי 3 אם דרושה הבהרה בנוגע להודעה ממנו. כדי להקל על תיאום הטיפול בפניות מהסטודנטים בקורסים בהם סגל ההוראה מונה יותר מאדם אחד, ניתן לסנן את ההודעות לפי קבוצות 4 (אם לא הוגדרו קבוצות בקורס תחילה יש להגדיר אותן) וכך לחלק את העבודה באופן מתואם בין חברי הסגל:


שימו לב! הדף הודעות/צ'אטים אינו מתעדכן אוטומטית בפניות חדשות מסטודנטים. יש לרענן את הדף כל זמן מה כדי לראות אם הגיעו פניות חדשות שלא נענו.

הודעות

משבצת ההודעות מופיעה מתחת לשעון הבחינה, ואם מפורסמות הודעות מטעם סגל ההוראה בקורס הן מופיעות בה אחת מתחת לשניה. כדי לבדוק אם פורסמו הודעות חדשות יש ללחוץ על הכפתור רענון (כמו כן, בכל מעבר עמוד בבחינה הרענון מבוצע אוטומטית). אם כפתור הרענון לא נלחץ במשך 5 דק', ובמהלכן נשלחה הודעה כלשהי, הוא ישנה את צבעו לאדום ולחיצה עליו תציג את ההודעות שהתקבלו:


צ'אט פרטי עם סגל הקורס

משבצת הצ'אט, אם הופעל, תופיע בצד הבחינה, מתחת לאזור הניווט, שעון הבחינה ומשבצת ההודעות. תחילה מופיעה שם רק תיבה לכתיבת הערה, ובהמשך כל ההערות שהסטודנט כותב והתגובות שקיבל יופיעו מעליה 1. כדי לבדוק אם הגיעה תגובה מסגל ההוראה של הקורס, יש ללחוץ על הכפתור רענון (כמו כן, בכל מעבר עמוד בבחינה הרענון מבוצע אוטומטית). אם כפתור הרענון לא נלחץ במשך 5 דק', ובמהלכן נשלחה הודעה כלשהי, הוא ישנה את צבעו לאדום 2, ולחיצה עליו תציג את ההודעה שהתקבלה 3:


הודעה על שאלה ספציפית

לפעמים קורה שיש צורך להודיע הודעה לכלל הנבחנים בנוגע לשאלה מסוימת, אם נניח נפלה בה טעות, או שצריך להבהיר משהו לגביה. במקרה כזה ניתן להשתמש באפשרות להוספת הודעה בזמן אמת בנוגע לשאלה ספציפית. כדי לעשות זאת נכנסים למסך עריכת השאלה, לוחצים על "הגדרות נוספות..." בתחתית החלק הגדרות כלליות, כדי להציג את השדה Alert text, ובתיבה שלידו כותבים את תוכן ההודעה:


ההודעה תופיע לכל הסטודנטים שהשאלה הזו מופיעה אצלם בבחינה (מיד לאחר רענון של הדף) מעל גוף השאלה 1, ואינדיקציה לכך שנוספה הודעה תופיע בבלוק הניווט של הבוחן על המספר של השאלה 2: