מדריכי מוּדל בעברית

יצירה ובדיקה של מטלות

פעילות מטלה היא הגרסה המקוונת לתיבת ההגשות הפיזית לעבודות, באופן דומה לאופן שבו דואר אלקטרוני החליף את הדואר הרגיל. השימוש בפעילות מטלה מרכז את ההגשות של הסטודנטים, את תהליך הבדיקה, ואת החזרת העבודות הבדוקות. ניתן להשתמש בפעילות מטלה בשביל תרגיל שבועי, עבודה סמינריונית או כל קובץ אחר שהסטודנטים נדרשים להגיש. לפעילות זו ישנם מגוון מאפיינים מתקדמים (שלא יכוסו במסגרת מדריך קצר זה) שיודעים לתת מענה לצרכים מורכבים ושונים, מומלץ להכיר אותם בהמשך כדי לייעל את השימוש במטלה.

תתי הפרקים מימין מסבירים שלב אחר שלב כיצד יוצרים ומגדירים מטלה, ואיך בודקים את ההגשות. בנוסף מוסבר איך לאפשר הגשה בקבוצות, וכיצד ניתן להוריד ולבדוק קבצים מרובים באופן יעיל.

הסרטון הבא מסביר כיצד יוצרים מטלה, מגדירים את הפרטים שלה ובודקים את ההגשות של הסטודנטים: