מדריכי מוּדל בעברית

איך יוצרים מטלה?

  1. מפעילים את העריכה באתר הקורס
  2. מוסיפים פעילות מטלה
  3. נותנים לפעילות שם, וכותבים את ההנחיות לביצוע המטלה
  4. ניתן לצרף גם קובץ עם השאלות / הנחיות
  5. שומרים את ההגדרות והמטלה נוצרה


קביעת הגדרות המטלה

פעילות מטלה כוללת מגוון של הגדרות שניתן לקבוע, אשר עוזרות לשקף באופן מדויק את ההיבטים האדמיניסטרטיביים הכרוכים בה. ההביטים העיקריים הם:

  1. זמינות - ממתי ועד מתי אפשר להגיש את המטלה
  2. סוג המענה - למשל, כמה קבצים צריך להגיש? האם יש מגבלה על סוגי הקבצים המוגשים?
  3. סוג המשוב - האם כולל גם הערות מקוונות על PDF? האם המשוב כולל קובץ מוחזר?


צפיה בהגשות

אחרי שיצרנו את המטלה והסטודנטים הגישו את הקבצים, נוכל לצפות בהגשות וגם לבדוק אותן ממסך הציונים וההגשות. מסך זה בנוי כטבלה, שבה כל שורה היא סטודנט, ובעמודות מוצגים הפרטים של ההגשה (פרטי הסטודנט, תאריך ומצב ההגשה, המשוב שניתן וכו'...). ממסך זה ניתן לטפל גם בבדיקת המטלות וגם במחיקת הגשות או מתן הארכה.


כדאי לדעת שישנן אפשרויות רבות נוספות לשימוש במטלה שעונות כמעט על כל צורך אפשרי.

צריכים עזרה? לתמיכה יש לפנות למתאמי Moodle.

בהצלחה!