כניסה למערכת עם מספר זהות (8 ספרות) וקוד אישי(או חשבון CSE)

Use your 8-digit ID Number
(i.e. with leading zeroes and without checksum) as username,
and your Personal Code (4 or 5 digits) as password.
CSE users can also use CSE username and password