מטרת הקורס להכיר לתלמידים מקצת מהנושאים ומהטקסטים היסודיים שעצבו את תקופת הנאורות בצרפת.
נבחן את שאלת המדע החדש, הביקורת המעמדית, הביקורת החברתית והשלטונית, שאלת הזכויות האנושיות הביסיסות ושאלת מעמדן של תרבויות מיעוט ותרבויות זרות כמו גם מעמדן של הנשים. נתחקה אחר התפתחותה שלהספרות האפיסטולרית מבעד לקריאה במ"מכתבים הפרסיים" של וולטיר. נעקב אחר ספרות המסע מבעד ל"קנדיד" של וולטיר. נבחן את המאסה הפילוסופית מבעד ל"מאמר על המקור והיסודות לאי-השוויון בין בני-האדם" מאת רוסו. נבחן את פועלם ושאיפותיהם של האנציקלופדיסטים בעיון במספר מאמרים מאת דידרו וד'אלמבר. ונבחן את מקומו של המחזה והאופרה דרך קריאה ב"נישואי פיגארו" של בומארשה.