הקורס יכלול רקע ומושגי יסוד בנושאי זיהום אוויר, זיהום מים ואקולוגיה. בכל אחד מנושאים אלו יוצג הבסיס המדעי וינותחו אתגרים הרלוונטיים לישראל.