מעבדה מרוכזת בשבוע הראשון בתום הסמסטר – במשך 5 ימים. יעשו שיבוטים בפלסמידים פשוטים ומורכבים ושיבוטים לתוכם: PCR ו-real-time PCR. הפקות של RNA,DNA וחלבונים, אלקטרופרזות ו-blots .הכנת גלאי מולקולארי. Expression vectors. התמרה חולפת וירי של ,DNA וקטורים בינאריים והתמרה של צמחים במערכות Agrobacterium ו-agroinfection.
הדבקה בוקטור וירלי.גנים מדווחים. מערכות "שמרים" .קישור חלבון-חלבון. מערכת השתקת גנים. ושינויים בגנום.
.