Contact_us

סטודנטים יקרים:
קורסים שנרשמתם אליהם באמצעות מנהל תלמידים מופיעים אוטומטית ב-moodle (תוך שני ימי עבודה ממועד ההרשמה).
לאחר הזדהות במערכת moodle, תופיע רשימת הקורסים אליהם אתם רשומים.
קורסים שאינם פתוחים לסטודנטים ב-moodle מופיעים באפור בהיר.
על מנת לראות קורס שאינכם רשומים אליו, יש לבצע חיפוש קורס (לפי שם, סמל הקורס או שם המורה).
רוב הקורסים פתוחים לכל הסטודנטים במהלך ארבעת השבועות הראשונים של הסמסטר.
ניתן להירשם לרוב הקורסים.

אם נעלם לכם קורס מרשימת הקורסים ו/או נחסמה לכם הגישה לקורס:
שימו לב: בתום שבוע הרביעי של הסמסטר נחסמה הגישה לרוב הקורסים לאלו שאינם רשומים אליהם דרך מנהל תלמידים.
אם מסיבה כלשהי סטודנט צריך גישה לקורס למרות שהוא אינו רשום אליו דרך מנהל תלמידים,
עליו לפנות למורה או למתאם התקשוב של הפקולטה.

מורים יקרים:
אתם מופיעים באופן אוטומטי בתפקיד מורה במערכת moodle בכל הקורסים שאתם משובצים אליהם כמורים בשנתון.
אם אינכם רשומים בשנתון, על מתאם התקשוב של הפקולטה, או מורה אחר בקורס, לרשום אתכם בתפקיד מורה ב-moodle.
הוראות להקצאת תפקידים מופיעות בשאלה 1 ב-FAQ למורים בעמוד הבית של moodle.
שימו לב: ישנם מספר תפקידים שניתן להגדיר עבור מתרגלים. בדר"כ תפקיד TA מתאים עבור מתרגלים.

מתאמי התקשוב של הפקולטות חשוב!!! בכל פנייה נא לציין מספר תעודת זהות, שם משפחה ושם פרטי ואת מספר הקורס

אתרי Moodle של אוניברסיטה העברית הם פרויקט של קבוצת סיסטם של ב"ס להנדסה ומדעי המחשב.
אפיון, ניהול ופיתוח ע"י חנה סלוצקין.

Last modified: Wednesday, 21 October 2015, 11:19