1. תקציר הקורס: מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים להיסטוריה הגרעינית המודרנית בתקופת המלחמה הקרה ואחריה, תוך שימת דגש על התפתחות הניסוי הגרעיני ככלי מיקוח בזירה הבינלאומית. הקורס יסקור את היסטוריה של הניסויים הגרעיניים בתקופותיה השונות של המלחמה הקרה ואחריה, את תפקידם בגיבוש משטר האמנה למניעת תפוצה גרעינית ואת התפתחותה של הנורמה המשפטית נגד ניסויים גרעיניים ומעמדה כיום. הקורס ידגים כיצד התפתח מודל הבנות הגרעין הישראלי וכיצד מודל זה אומץ על-ידי דרא"פ ופקיסטן.

2. מטלות הקורס: על התלמידים בקורס חלות חובת נוכחות וחובת קריאה, הציון הסופי בקורס ינתן על בסיס עבודת סוף סמסטר שמשקלה 100% מהציון.