פרקטיקום (3478): טיפול בטראומה בילדים והורים

תיאור הקורס:  הקורס יעסוק באינטגרציה בין החומר התאורטי לעבודה המעשית בשדה. ההתייחסות תהיה מהיבטים קליניים ותאורטיים הנשענים על תיאוריות מסורתיות ובנות זמנינו מהטיפול בטראומה בילדים ובהורים.

מטלות הקורס:

• חובת נוכחות בשיעורים.

• קשר טיפולי עם ילד והורים (לפחות 3 מקרים טיפוליים במהלך שנת הלימודים).

• ניהול יומן טיפול ובו רישום שוטף של כל פגישות הטיפול. היומנים יוגשו לקריאה מידי 3-4 שבועות. יש להגיש לפחות 6 פגישות לקריאה בכל סמסטר.היומנים ייכתבו בשפה חופשית (אין צורך בתמלול) תוך התייחסות למחשבות והתלבטויות של המטפל במהלך הפגישות. (10% מהציון).

• הצגות הטיפול בכיתה - כל סטודנט יציג את הטיפול פעמיים תוך שימוש בקטעי היומן. (15% מהציון).

• תרגיל אמצע שנה (25% מהציון).

• עבודת סיכום הטיפול - תוגש בסוף השנה. 

נוכחות בשיעורים, הגשת יומן הטיפול והצגת המקרים בכיתה הנם תנאי להגשת העבודה המסכמת. (50% מהציון).