הקורס שואב את תפיסותיו לגבי 'מהו האדם' מהפסיכולוגיה ההומניסטית. ואת גישתו לגבי מהי תחומה ומומחיותה של עבודה סוציאלית מתורתו של פרופ' יונה רוזנפלד.
הקורס גוזר את תפקיד העובד סוציאלי מתפיסות האדם, תפיסת המקצוע ותפיסת האוכלוסייה - בעבודה עם אוכלוסיות מודרות. הקורס יפגיש את הסטודנט עם תפיסה כוללת של האדם ברוח הפסיכולוגיה ההומניסטית, תפיסת ייחודית של מקצוע העבודה הסוציאלית וייתן כלים תיאורטיים, המשגות ושיטות התערבות אשר יקדמו את הסטודנט כבעל מקצוע לעתיד בתחום העבודה הסוציאלית. במקביל לתפיסה הייחודית של הקורס, המגוון הרחב של אוכלוסיות ושל תפקידים הנמצאים במרחב הפעולה של העבודה סוציאלית ומחייב התייחסות למושגים בסיסיים בתיאוריות הדינאמיות והקוגנטיביות בשילוב עם שיטות התערבות שהוכחו מחקרית (Evidence-based practices).