מטרת הסמינר היא ללמוד ולהתנסות בלימוד נושא ספציפי והצגתו. תלמידי שנה א' למוסמך יציגו את נושא עבודת המוסמך שלהם עד לשאלת המחקר. תלמידי שנה ב' יכולים לבחור נושא הקשור למחקר שלהם, אך לא את נושא העבודה עצמו. התלמידים יסכמו את הידוע על הנושא בספרות (לפחות 5 מאמרים), ויציגו את הסיכום במשך 30 דקות לפני שאר התלמידים בכיתה. שבוע לפני ההצגה, התלמיד המציג יעביר תקציר וחמש שאלות לשאר התלמידים ולמורה. השאלות יעסקו בתוכניות להמשך המחקר ובהבנת שאלת המחקר. לאחר הרצאת הסמינר יערך בכיתה דיון המבוסס על השאלות שהוגשו.