מטרת הקורס היא לדון בהשפעותיהן המגדריות של תופעות גלובליות, תוך דגש על האופן שבו ארגונים בינלאומיים, מדינות וארגוני חברה אזרחית משתתפים בהגדרה והעיצוב של סדר היום הבינלאומי העכשווי בנושאים הנוגעים לזכויות נשים ולשוויון מגדרי. במהלך הקורס נעמיק את ההכרות עם שתי גישות תיאורטיות ביקורתיות ביחסים הבינלאומיים- תיאוריה פמיניסטית ותיאוריה פוסט-קולוניאלית ונבחן כיצד ביקורות אלו נקשרות עם אפשרויות חדשות של שיח, מדיניות, חקיקה וסיוע ברמה הבינלאומית והמקומית. הקורס ישלב הרצאות, דיונים וסרטונים על היבטים מגדריים הנוגעים לארגונים בינלאומיים, משפט בינלאומי, כלכלה פוליטית בינלאומית, מלחמה ויישוב סכסוכים, הגירה, פריון, ואלימות מינית, ויכלול לימוד וניתוח של מקרי בוחן ממגוון תחומים ואזורים.